telefon (71) 766 13 71

JT119BO

Przeznaczenie: miękkie drewno, sklejka, płyta wiórowa, pilśnia.
Do cięć krzywoliniowych.