telefon (71) 766 13 71

seria 923A

Frez piłkowy z łożyskiem prowadzącym.
Głębokość frezowania 12,8mm (ograniczone średnicą łożyska).
Trzpień 8mm.
Szerokości frezu: 3, 3,2, 4, 5, 6,4mm.